Os incendios que vivimos. E os que viviremos, por Benito Andrade

Os incendios que vivimos. E os que viviremos, por Benito Andrade

Agora que pasou o verán e está a terminar o outono, talvez sexa o momento de falar fría e desapaixonadamente dos incendios forestais, dos que se produciron e dos que se producirán, e das súas consecuencias. Este verán estremeciámonos todos polos lumes que queimaron polo menos 60.000 hectáreas en Galicia e que nalgún dos casos constituíron megaincendios nos que arderon superficies inmensas de máis de 10.000 hectáreas, no caso do incendio que afectou á zona do Courel arderon 13.500, si, 135 millóns de metros cadrados nunha zona simbólica ambiental e socialmente das nosas montañas interiores. A finais de agosto, Galicia concentraba o 24% dos grandes incendios, de máis de 500 hectáreas, de toda España cun total de 12.

O escenario parece novo, realmente este mes de xullo foi o máis cálido do planeta nos últimos 140 anos e, aínda que non se pode establecer unha conexión directa entre clima máis cálido e máis incendios forestais provocados, xa que por exemplo na Amazonía ten diminuído o número de incendios forestais nos últimos 20 anos aínda que se teñen producido incendios de grandes dimensións, as condicións para que se produzan os incendios son cada vez máis frecuentes e aparecen cada vez máis ao norte.

incendio 1

Nos últimos 10 anos os incendios van sendo peores, cada vez hai incendios de maiores dimensións e arden zonas onde os lumes apenas se producían antes. Dáse ademais o feito de que vai habendo máis e máis incendios desestacionalizados, fóra do verán, como ocorreu en Galicia no ano 2017 no que a maior parte da superficie queimada ardeu no mes de outubro cando os incendios provocaron tres vítimas mortais. Increméntanse as condicións que favorecen a ignición e a expansión do lume como as temperaturas máis altas, humidades relativas cada vez máis baixas, tormentas secas e refachos de vento de forza crecente fan que os incendios acaden maiores extensións. E estas condicións de incendio aparecen en calquera estación ao longo do ano.

incendio 2
Incendios no centro de Portugal en xuño de 2017, daquela faleceron 66 persoas como consecuencia dos lumes. En fronte un inmenso eucalipto, unha árbore que convive co lume.

En Galicia os lumes forestais son máis frecuentes e extensos comparando con outras zonas da península; neste mes de novembro, o Conselleiro do Medio Rural facía balance dunha campaña aínda non terminada e informaba de que levaban ardido 51.643 has. (debemos ter en conta que as autoridades responsables sempre proporcionan cifras falsas inferiores ás reais), o terceiro maior rexistro deste século tras os dos anos 2006 e 2017, e que se levaban producido un total de 1.609 incendios. A grande superficie queimada nalgúns destes incendios ten que ver coas condicións climáticas de baixa humidade con temperaturas extremas de ata 44ºC, vento e grandes tormentas secas que provocaron a ignición en moitos puntos co que se produciron un gran número de incendios simultáneos nas provincias de Ourense e Lugo, o estado do monte no que se acumulaban grandes cantidades de biomasa e a nocturnidade na aparición de moitos destes lumes. Nestas condicións as actuacións dos equipos de extinción vólvense case imposibles e frecuentemente teñen que centrarse na primeira prioridade que é a defensa dos núcleos habitados e o desaloxo cando se considera que existe perigo para os habitantes. Os lumes, xa que logo, esténdense a grande velocidade sen que sexa posible a extinción ata que se acade unha barreira natural ou artificial.

Todos nos sobrecollemos cando vemos un incendio ou cando temos noticia del polos medios de comunicación. Pensamos no sufrimento dos habitantes ou sufrimos nós mesmos a proximidade do lume, imaxinamos ou mesmo comprobamos o perigo para o persoal de extinción e os cidadáns, dóenos a vexetación e a fauna que se eliminan, os fumes que contaminan o aire, a desolación que sobrevén.

Os incendios son en verdade unha ameaza para a vida e a saúde das persoas nas zonas afectadas e para os traballadores dos equipos antiincendios, danan bens e propiedades e supoñen unha das máis importantes ameazas para a biodiversidade; ademais liberan grandes cantidades de fumes que teñen efectos para a saúde, de vapor de auga, metano e de dióxido de carbono que son os máis potentes gases de invernadoiro e contribúen polo tanto á agravar a emerxencia climática. Pero os lumes forestais teñen moitas máis consecuencias desastrosas que se multiplican pola superficie queimada, consecuencias importantes pero que resultan ser menos apreciables para a sociedade, cando menos directamente. Así supoñen grandes perdas económicas, en primeiro lugar polo propio gasto na loita contra o lume. Tras moitos anos de incendios tense organizado toda unha industria do lume que mobiliza grandes cantidades de diñeiro. Se se tivesen en conta todos os gastos que realizan os diferentes organismos, institucións e particulares acadariamos unha cifra que estaría moi por encima dos 100 millóns de euros en Galicia. A isto habería que sumar as perdas dos produtos forestais que se poderían recoller e os orzamentos que se teñan realizado para xestionalos. Tamén se poden engadir as perdas en recursos cinexéticos e pesqueiros no caso dos ríos na área queimada e nas zonas de litoral ás que chegan os diferentes produtos erosionados provocando unha grande mortaldade de moluscos e outros grupos de especies susceptibles de pesca.

É tal a sinrazón dos incendios forestais que todos nos preguntamos, como é posible? E tamén xorde outra pregunta, nada se pode facer? As causas dos lumes forestais, á parte das naturais que parecen estar a xogar un papel que aumenta en importancia, son múltiples e diferentes en cada zona e van dende inicio accidental debido a unha imprudencia ou ao descoñecemento ata os provocados polas causas máis diversas, dende as claramente patolóxicas ata os intereses económicos pasando polo uso do lume en situacións conflitivas pola propiedade ou os usos do monte. 

Incendio 3
Un incendio ocorrido este verán na Fracha, no concello de Pontevedra, desencadeou fortes procesos erosivos cando chegaron as chuvias. Os materiais erosionados acabaron no Río Gafos e na Ría de Pontevedra.

O problema é que, aínda que as campañas de concienciación e a persecución dos autores dos lumes probablemente teñen tido efectos na diminución dos actos de ignición, aínda quedan persoas dispostas a prender lume. As actuacións que se poden levar a cabo pasan por cambios na política e planificación forestal no sentido de adaptarse á emerxencia climática, elixindo especies adaptadas aos cambios que se están a producir, diminuíndo a extensión que ocupan as especies invasoras e as máis xeneradoras de combustible como o piñeiro ou o eucalipto, rompendo a continuidade das plantacións con bosques autóctonos con menor combustibilidade. A utilización de especies de ciclo longo que producen madeira de maior calidade e permiten conservar as paisaxes ecolóxicas, a mellora na valoración e consideración social dos sistemas forestais tamén contribuirán a crear montes máis resilientes e menos combustibles.

Existen moitas posiblidades, moitas medidas a adoptar, pero parece difícil que se adopten. O novo plan forestal galego ten entre os seus obxectivos o aumento en máis de 30.000 has. da superficie ocupada por unha pirófita, o piñeiro, e o mantemento das cerca de 600.000 plantadas doutra, o eucalipto; así será difícil conseguir que os grandes incendios deixen de ocorrer.

incendio 4
Imaxes de Google earth de 2003 e 2007 amosando como, en Santa María de Xeve, despois da vaga de lumes de agosto de 2006 e dos procesos erosivos conseguintes o solo desapareceu e quedou a rocha ao descuberto na zona. A ponte que se ve á dereita foi destruída polas riadas de outono de 2006 que arrastraron a unha persoa que foi rescatada.

O fenómeno, evidentemente, non é exclusivo de Galicia ou do Mediterráneo, en todo o mundo a superficie queimada e a gravidade dos lumes están a aumentar cada ano, e tamén as emisións de metano, vapor de auga e dióxido de carbono, os principais gases de invernadoiro. No mapa pódense ver os incendios que ocorreron no mes de xullo deste ano. Á parte do seu número, chama a atención que chegaron a zonas dentro do Círculo Polar Ártico onde eran raros como Siberia, Alaska ou Grenlandia. Algúns deles teñen incendiado solos de turba que poden arder sen chama durante meses e eliminar grandes depósitos de carbono que pasa á atmosfera como dióxido de carbono. En xeral os incendios favorecen os procesos de oxidación da materia orgánica retida nos solos co que non só se destrúen os depósitos senón que se facilitan os procesos de erosións que degradan a súa capacidade para soportar vexetación e, xa que logo, a zona perde capacidade para actuar como sumidoiro, para que poidan crecer plantas e árbores que retiran CO2 da atmosfera para incorporala aos solos.

Incendio 5
Incendios que se produciron entre o 2 e o 31 de xullo deste ano (FIRMS, NASA)

É dicir, a nivel planetario se pode comprobar unha tendencia máis que preocupante ao aumento do número, extensión e capacidade destrutiva dos incendios forestais, podemos dicir que a Terra é hoxe un planeta en chamas no que cada vez se dan mellores condicións para o lume co que cabe agardar incendios cada vez máis numerosos, máis grandes e con maior poder destrutivo. Estes incendios van acelerar procesos de degradación en toda a Terra, favorecendo a destrución de solo fértil, a eliminación de depósitos de carbono orgánico transformado en CO2, a perda de recursos hídricos, a perda de biodiversidade e de necesarios recursos para a nosa supervivencia. Pero ocorre ademais que a destrución de depósitos orgánicos dos solos e a emisión de gases de invernadoiro como CO2 e metano levan a un círculo vicioso que se retroalimenta, máis incendios provocan máis efecto invernadoiro e máis elevación de temperatura e polo tanto mellores condicións de lume que a súa vez fan aumentar o número de incendios. Con estas tendencias o noso futuro pinta bastante mal, está claro que, ou enfrontamos con contundencia os incendios e a emerxencia climática ou, máis ben pronto, o lume queimará os instrumentos para a nosa supervivencia. Que estamos a facer?

Benito Andrade

Benito Andrade

Profesor de Bioloxía

Son Benito Andrade, nacín en Salcedo, moi cerca de Pontevedra, no 59.

Cando terminei o bacharelato tiña decidido estudar Filoloxía Hispánica pero no último momento matriculeime en Bioloxía, coa ilusión de poder estudar o medio mariño.

Pero non, non era ese o meu camiño, acabei dando clases de Bioloxía en varios centros de Galicia, o último o IES Valle Inclán de Pontevedra.

Pero non perdín de vista o mar, como afección, como desfrute e como compromiso, na Asociación Pola Defensa da Ría, defendendo dentro das miñas posibilidades a saúde dos ecosistemas da Ría de Pontevedra.

Tamén quixen acercarme aos mares do pasado, estudando uns bichiños ben fermosos dos mares do Xurásico de bacía portuguesa desta época, anos recollendo e estudando braquiópodos mesozoicos fixeron que lles teña un grande cariño a estes amiguiños de pedra, unha compañía que quero seguir buscando.

O tempo é unha fera destrutiva que pasa case sempre moi rápido, pasan os meses, os cursos, os anos e chegou o momento de deixar de traballar no instituto.

Somos maiores dende logo pero agora libres para poder dedicarnos ás cousas que consideramos importantes, como este blogue de maiores e para maiores feito entre amigos xubiletas.

Qué ves?

máis artigos

♥♥♥ síguenos ♥♥♥

Que ves? de Benito Andrade

Que ves? de Benito Andrade

Que ves?

Lembro unha tarde na sala de espera dunha consulta médica na que, como parte da súa espartana decoración, se atopaba unha pequena peixeira cun peixe laranxa, deses máis comúns, fáciles de coidar e resistentes ás condicións máis adversas. Como o tempo non pasaba, púxenme a pensar como sería o mundo para ese anódino becho. Un mundo deformado polo vidro esférico do recipiente tralo que circulan coma sombras os pacientes de diferentes idades sobre un fondo branco da parede e cunha fiestra e un fluorescente como fontes de iluminación.  Como o tempo seguía correndo e non se me chamaba, no meu delirio, pareime a reflexionar se non será que nós, que os humanos, como o peixe, tamén temos unha visión deformada da realidade, 

Ilustración nº 1

se non estaremos nunha peixeira e o que nos parece real non é máis que unha percepción distorsionada polas nosas limitacións sensoriais, a nosa pobre capacidade de interpretación, os nosos instintos e os nosos prexuízos culturais e educacionais. A ver, se nos paramos a velo, a nosa realidade non é moito máis real que a realidade do peixe e, xa que chegamos aquí, existirá unha realidade que sexa verdadeiramente real? buf!

Ilustración nº 2
Ollo 3

No que estaremos de acordo é en que, cando miramos, só vemos unha parte do que temos diante. “A vista engana” ou “canto máis se mira menos se ve” adoitan dicir os prestidixitadores para despistar a súa audiencia. Probablemente a vista nos ofreza a percepción dunha cara da realidade que nós interpretamos coas nosas torpes capacidades deformándoa para construír un universo falseado de primeiras impresións. Raras veces nos fixamos no que hai tras esa aparente realidade que non é tal, só unha percepción groseira, unha imaxe parcial construída con febles soportes. Se nos parásemos a buscar o que hai detrás do aparente, atopariamos outro mundo, outro universo, outra realidade; máis real?

Construímos os nosos mundos visuais, fabricamos imaxes case sempre cunha primeira vista e engadindo elementos alleos da nosa colleita. Hai quen ve a deus, ou á virxe; hai quen ve fantasmas, quen ve o que non hai e quen non é capaz de ver o que ten diante. Talvez se procurásemos ver máis alá…

Benito Andrade

Benito Andrade

Profesor de Bioloxía

Son Benito Andrade, nacín en Salcedo, moi cerca de Pontevedra, no 59.

Cando terminei o bacharelato tiña decidido estudar Filoloxía Hispánica pero no último momento matriculeime en Bioloxía, coa ilusión de poder estudar o medio mariño.

Pero non, non era ese o meu camiño, acabei dando clases de Bioloxía en varios centros de Galicia, o último o IES Valle Inclán de Pontevedra.

Pero non perdín de vista o mar, como afección, como desfrute e como compromiso, na Asociación Pola Defensa da Ría, defendendo dentro das miñas posibilidades a saúde dos ecosistemas da Ría de Pontevedra.

Tamén quixen acercarme aos mares do pasado, estudando uns bichiños ben fermosos dos mares do Xurásico de bacía portuguesa desta época, anos recollendo e estudando braquiópodos mesozoicos fixeron que lles teña un grande cariño a estes amiguiños de pedra, unha compañía que quero seguir buscando.

O tempo é unha fera destrutiva que pasa case sempre moi rápido, pasan os meses, os cursos, os anos e chegou o momento de deixar de traballar no instituto.

Somos maiores dende logo pero agora libres para poder dedicarnos ás cousas que consideramos importantes, como este blogue de maiores e para maiores feito entre amigos xubiletas.

Vide aos Pirineos

máis artigos

♥♥♥ síguenos ♥♥♥

Vide aos Pirineos! por Benito Andrade

Vide aos Pirineos! por Benito Andrade

O pasado verán, na primeira quincena do mes de xullo para fuxir da masificación que se produce nas montañas en xeral e nos Pirineos en particular durante o núcleo do verán, un grupo de montañeiros “senior”, xubilados na súa maioría, emprendemos unha viaxe habitual para nós xa que a vimos repetindo dende hai anos. Algúns membros do grupo levan de feito máis de 15 anos asistindo a esta cita anual coa montaña e outros levamos menos, pero iso si, podo asegurar unha cousa, os que probamos unha vez, ficamos enganchados para sempre.

Cada ano que pasa cargamos cun ano máis ás nosas costas co que iso significa nas calidades físicas pero seguimos e seguiremos aínda moito tempo desfrutando da montaña. O montañismo é visto polos non iniciados como unha actividade que implica un grande esforzo físico e que supón un certo perigo, unha ameaza para a nosa saúde e mesmo para a nosa vida; unha idea reforzada pola chegada ocasional de noticias de accidentes e lesións. Nada máis lonxe da realidade; efectivamente a montaña esixe esforzo pero debemos adaptalo ás nosas condicións e dosificar a nosa enerxía con intelixencia, e a idade axúdanos a realizar este recoñecemento e distribución das nosas posibilidades, aquí temos vantaxe sobre os máis mozos; os maiores, á hora de realizar un esforzo prolongado temos máis competencias para administrar o noso combustible biolóxico e mental. O risco, na montaña como na vida cotiá, elíxeo cada un. Na nosa vida eliximos acercarnos ou non a certos riscos, como conducindo, ou a certos hábitos perigosos, os tóxicos por exemplo, que sabemos que poden reducir a nosa esperanza de vida; e na montaña tamén, nós mantémonos sempre do lado da prudencia, virtude que levamos practicando anos, e do sentido común, que nos afastan de perigos e malas experiencias. A prudencia e o sentido común vannos permitir administrar a nosa actividade montañeira dentro dun nivel de risco practicamente igual ao que nos afecta durante a nosa vida cotiá no entorno habitual.

Ben, pero haberá quen se faga unha pregunta, que necesidade teño eu de saír da calor e a comodidade do meu fogar de ir suar e pasar frío e sufrir costa arriba nesas montañas? Que me proporciona a min ese esforzo estéril? Para min, os beneficios da actividade montañeira, físicos e psicolóxicos, son grandes e evidentes.

 Hai libros sobre o tema pero só quero falar dalgunhas das cousas que facemos e ocorren na montaña e que resultan moi beneficiosas e pracenteiras, non para todos claro. En primeiro lugar penso que é moi beneficioso o cambio de escenario, de pronto vémonos rodeados de paisaxes grandiosas, onde os ceos contrastan coas cimas rochosas e estas cos bosques de abetos, máis abaixo cos de faias e buxos, cos lagos glaciares, cos neveiros que lembran as neves do inverno, cos infinitos ríos e regatos, todo un espectáculo reconfortante e saudábel, que nos anima a respirar fondo e a inspirar os nosos pensamentos nesa beleza.

arco de piedrahita

A planificación das rutas, o estudo da cartografía, a fixación de obxectivos, algúns dos cales parecen case imposibles ao principio, a convivencia en camaradería cos nosos compañeiros e compañeiras de viaxe, estimúlannos e permítennos desfrutar dese pracer da planificación minuciosa dos nosos obxectivos inmediatos.

E, por suposto, as ascensións, todo un exercicio físico de longa duración, de perseverancia, de esforzo medido, físico e mental, para acadar a cima, ou non, se a prudencia o desaconsella. Gozamos de paisaxes que nos transmiten unha sensación de total plenitude, saboreamos o aire fresco e limpo da montaña, os aromas da exuberante flora alpina; sentindo a satisfacción de conseguir o que parece difícil ou mesmo imposible. Logo vén o regreso, tamén duro pero menos, e ao final toda unha morea de sentimentos e vivencias, toda unha experiencia sensorial e convivencial asegúrovolo, a satisfacción é plena.

orquideas

A nosa viaxe deste ano discorreu entre o 1 e o 12 de xullo, os nosos obxectivos centrábanse na zona de Panticosa, no Pirineo oscense; os plans consistían en combinar xornadas de actividade máis relaxada con un par de ascensións máis duras unha vez que a aclimatación fora boa. Alugamos unha vivenda para as 8 persoas que nos desprazamos; organizamos a intendencia sobre a marcha, o noso intendente planificou as primeiras comidas e pasamos por un supermercado polo camiño, tras todo un día de coche entre Pontevedra e Escarilla (unha pequena vila entre Panticosa e Formigal) estabamos na nosa residencia pirenaica reunidos entorno a sinxelos pero estupendos manxares.

Pero o que importa é a montaña, para o día seguinte da chegada, o primeiro de actividade, tras recoñecer que a maioría carecíamos da máis elemental preparación física, decidimos facer unha ruta de iniciación “tendidiña” de sendeirismo. Partimos do paso fronteirizo do Portalet co obxectivo de acadar a cima do Pene Blanc, xa en Francia. Un paseo espectacular co Pic de du Midi d’Oseaux por un lado e o Anayet polo outro. Case 9 quilómetros de percorrido cun desnivel de  728 m e coa cota máxima de 2361 m. Unha xornada suave pero intensa pola nosa falla de forma física e que resolvemos sen problemas desfrutando de vistas marabillosas de vales e cimas míticas a ambos lados da fronteira que percorremos  durante unha parte da traxectoria.

Ao día seguinte unha excursión moi interesante deica o arco de Piedrafita, unha formación xeolóxica de grandes dimensións despois dun fermoso paseo no que bordeamos o ibón do mesmo nome.

E así van pasando os días, combinando paseos con ascensións un pouco máis duras, talvez dentro destas as que supuxeron un maior esforzo foron a do Anayet de 2545m e o vértice do Anayet , a do Balaitús, de 3145 e a do Tebarray de 2961.

Gozamos tamén da rica e variada vexetación pirenaica que se escala en altitude, comezando polos bosques de faias, buxos, abeleiras e acivros para ir pasando aos bosques máis alpinos de abetos e aos prados, ata chegar a pequenas manchas de plantas adaptadas á altitude. Aínda que estamos xa no mes de xullo, nos Pirineos aínda florece a primavera e son abundantes os perfumados rododendros de montaña en flor, as xencianas e as orquídeas e moitas outras especies propias destas destes paisaxes alpinas alpinos.

arco de piedrahita

Ao final volvemos cun feixe de experiencias, algunhas de esforzo físico, que  pero moitas de contacto coa natureza e coas paisaxes de montaña, e por suposto as gastronómicas, que tamén é importante gozar desfrutar da gastronomía local.

Regresamos coma sempre pensando xa na próxima oportunidade de volver desfrutar da montaña.

Benito Andrade González

Benito Andrade González

Profesor de Bioloxía

Son Benito Andrade, nacín en Salcedo, moi cerca de Pontevedra, no 59.

Cando terminei o bacharelato tiña decidido estudar Filoloxía Hispánica pero no último momento matriculeime en Bioloxía, coa ilusión de poder estudar o medio mariño.

Pero non, non era ese o meu camiño, acabei dando clases de Bioloxía en varios centros de Galicia, o último o IES Valle Inclán de Pontevedra.

Pero non perdín de vista o mar, como afección, como desfrute e como compromiso, na Asociación Pola Defensa da Ría, defendendo dentro das miñas posibilidades a saúde dos ecosistemas da Ría de Pontevedra.

Tamén quixen acercarme aos mares do pasado, estudando uns bichiños ben fermosos dos mares do Xurásico de bacía portuguesa desta época, anos recollendo e estudando braquiópodos mesozoicos fixeron que lles teña un grande cariño a estes amiguiños de pedra, unha compañía que quero seguir buscando.

O tempo é unha fera destrutiva que pasa case sempre moi rápido, pasan os meses, os cursos, os anos e chegou o momento de deixar de traballar no instituto.

Somos maiores dende logo pero agora libres para poder dedicarnos ás cousas que consideramos importantes, como este blogue de maiores e para maiores feito entre amigos xubiletas.

Primate coma tí

máis artigos

♥♥♥ síguenos ♥♥♥

Primate coma ti de Benito Andrade

Primate coma ti de Benito Andrade

Primate coma ti

Benito Andrade

Non é a máis forte das especies a que sobrevive, tampouco é a máis intelixente. É aquela que se adapta mellor ao cambio”

Charles Darwin

Hai uns meses, o meu querido e admirado José Luis López de Guereñu, ilustrábanos cun artigo en DE VELLA A BELLA que, baixo o título de “Primates”, reflexionaba e deixaba voar a imaxinación acerca de como sería o mundo se non se tivera producido a hominización nin a humanización, transmitindo a idea de que a aparición e expansión de sapiens tiña sido un feito transcendente na historia da vida. Eu, dende o aprecio absoluto polas palabras de Darwin cando escribiu que “é recomendable percibir claramente a nosa ignorancia” quixera facer unha pequena achega e, antes de entrar neste tema, acho que sería importante abandonar o antropocentrismo e a soberbia que nos levan a situarnos no máis alto da pirámide evolutiva e, xa que logo, a ter unha visión distorsionada de quen somos. E que fique claro, somos tan primates como calquera mona ou como os lémures ou os loris. Agora, a pregunta que eu me fago é se somos tan distintos e superiores como para que a nosa seguramente breve existencia deba ser considerada de forma realista como un evento especial, único, importante ou decisivo na historia da Terra.

Postos a imaxinar, imaxínome o que pensaría Lucy, a Australopithecus afarensis que descansa nunha caixa forte en Addis Abeba, se erguese os seus ósos e captase o contido de moitos dos escritos que sitúan o home actual na cima da escala evolutiva. Se entendese aos que aseguran que Homo sapiens é “a especie máis evolucionada” ou “a especie que dominou o mundo” ou cousas polo estilo, seguro que pensaría que, na realidade, trátase dunha especie de fachendosos soberbios que teñen capacidades especiais si, para prender lume, para matarse entre eles a miles, para escribir textos non sempre con boa intención, para pintar a mona, para facer o parvo, para facer ruídos chamados música moitas veces de dubidoso gusto, para perder o tempo e para unha chea de cousas que eles consideran útiles e importantes. Pero, se nos baixamos da burra da cima da evolución, poderemos ver que os circuítos neuronais que nos permiten “flipar” cunha orquestra de cámara tocando unha fermosa sinfonía, non están ausentes nos nosos parentes evolutivos próximos e incluso nos non tan próximos, outros vertebrados tamén poder desfrutar, seguramente coa mesma intensidade, de sons sen tanta corda, vento, ou percusión. O noso cerebro é grande, si, pero non contén ningún área milagrosa por máis que nolo pareza, teriamos que ver se en realidade son tan diferenciadores a área de Broca, os lóbulos prefrontais hiperdesenvoltos o supercórtex ou outras zonas desenvoltas no cerebro dos sapiens, se son suficientemente especiais como para separarnos do resto da “creación”. A cultura está presente en moitos grupos animais e seguramente produza neles unhas sensacións tan intensas como as que provoca en nós. Tampouco estarán ausentes, nin serán tan diferentes nin química nin estrutural ni funcionalmente os centros que determinan outros rasgos sapiens que exaltamos como nosos como a espiritualidade, o raciocinio ou o pensamento abstracto.

E no noso comportamento, os aspectos máis determinantes, posúen a súa orixe en pautas comportamentais innatas, é dicir determinadas xeneticamente e xa que logo filtradas pola selección natural; pautas como o gregarismo, a territorialidade por máis que marquemos o territorio con marcos en vez de con mexo, o altruísmo ou o establecemento de xerarquías que están presentes en moitos grupos zoolóxicos e grazas aos cales sobreviviron. E tamén son comúns os mecanismos de modulación destes comportamentos co que, en realidade, a nosa suposta liberdade de albedrío está moi limitada resultando máis aparente que real. Máis ben parece que a superioride sapiens non é máis que que unha sensación que nace dun carácter moi propio este si da especie, a arrogancia, que probablemente tamén contribúa á supervivencia doutras moitas outras especies; o ego ou a autoestima, tan necesarias para manter un ritmo de actividade individual compatible coa vida.

O home occidental tende a pensar que pode dobregar a natureza. Temos aprendido a subxugala, pero estamos cegos. Necesitamos una ciencia da sabedoría”

Frank Herbert

Temos que admitir, penso, que os diferentes animais poden ter diferentes tipos de procesos cognitivos que son o resultado da adaptación cognitiva aos seus diferentes nichos ecolóxicos e que non ten sentido situarnos nun determinado nivel de xerarquía.

Que tería ocorrido logo se sapiens non tivese adquirido as funcións cognitivas que o caracterizan e que algúns chaman “superiores”, pois simplemente que o que chamamos hominización, nalgún momento tería entrado en vía morta evolutiva con anterioridade, unha vía morta na que nos atopamos agora.

Pero non se trata de pesimismo, moitos pensan, e eu tamén, que sapiens podería chegar a construír unha sociedade sen o sufrimento que provoca a desigualdade, por máis que nazamos cun instinto de xerarquización, onde compartamos os recursos con honestidade aínda que sexamos territoriais e onde sexamos libres por máis que o noso comportamento estea embridado polo instinto de supervivencia. Esa sería unha demostración de racionalidade, pero, será posible?

Benito Andrade González

Benito Andrade González

Profesor de Bioloxía

Son Benito Andrade, nacín en Salcedo, moi cerca de Pontevedra, no 59.

Cando terminei o bacharelato tiña decidido estudar Filoloxía Hispánica pero no último momento matriculeime en Bioloxía, coa ilusión de poder estudar o medio mariño.

Pero non, non era ese o meu camiño, acabei dando clases de Bioloxía en varios centros de Galicia, o último o IES Valle Inclán de Pontevedra.

Pero non perdín de vista o mar, como afección, como desfrute e como compromiso, na Asociación Pola Defensa da Ría, defendendo dentro das miñas posibilidades a saúde dos ecosistemas da Ría de Pontevedra.

Tamén quixen acercarme aos mares do pasado, estudando uns bichiños ben fermosos dos mares do Xurásico de bacía portuguesa desta época, anos recollendo e estudando braquiópodos mesozoicos fixeron que lles teña un grande cariño a estes amiguiños de pedra, unha compañía que quero seguir buscando.

O tempo é unha fera destrutiva que pasa case sempre moi rápido, pasan os meses, os cursos, os anos e chegou o momento de deixar de traballar no instituto.

Somos maiores dende logo pero agora libres para poder dedicarnos ás cousas que consideramos importantes, como este blogue de maiores e para maiores feito entre amigos xubiletas.

Voltemos a Chernobil

máis artigos

♥♥♥ síguenos ♥♥♥

O Cacho de San Xoán por Benito Andrade – devellabella

O Cacho de San Xoán por Benito Andrade – devellabella

O Cacho de San Xoán

Benito Andrade

O Cacho

Quen non leva gravadas no seu subconsciente atávico as cerimonias do solsticio de verán? Quen non ten por seguro que un mal meigallo arruinaría a súa vida se non saltase unha fogueira, aínda que sexa pequeniña? Quen sabe que males nos azoutarían se a mañá do día de San Xoán non lavásemos a cara coa auga perfumada do “cacho” que preparamos a noite anterior? Estes ritos, e outros moitos que se practican en casas e aldeas, en vilas e cidades, en barriadas e poboados, celebran a noite máis curta do ano e o comezo do verán, ou a metade, no caso do midsummer saxón.

fogata

Sete Plantas

A preparación da auga de San Xoán é unha tradición fonda na Galicia que tamén ten sentido noutras zonas de España, como en Cantabria, ou de Europa, como nas Illas Británicas. Consiste en recibir o ano cunha combinación resultante de poñer unha serie de plantas e flores, sete en total, en auga, o ideal sería que fose unha mestura de augas de sete fontes, e deixala toda a noite ao sereno.

O problema é a lista das plantas coas que preparar o “cacho”. Existen algunhas listas canónicas de sete especies que inclúen plantas de recoñecido poder curativo, listas que inclúen tamén plantas que destacan polo seu perfume e incluso simplemente pola súa cor. A realidade é que a lista é diferente en cada aldea e cada casa e depende da dispoñibilidade dalgunhas das plantas e dos costumes mantidos no tempo.

Poderes curativos

E claro, entran as eternas dúbidas, que facer? Perseguir unha ortodoxia feiticeira que nos obriga a meter no pote herbas sen as cales o conxuro ficaría incompleto? ou buscar unha harmonía de cor e fragrancia que, á parte de protexernos dos males e de guiar o noso destino cara a sendas de pracer e de felicidade, nos permita gozar xa dun agradable lavado de cara cunha auga fresca e marabillosamente perfumada? Está claro, ao menos para min, que a segunda opción resultará segura para os supersticiosos, fácil de acadar para os preguizosos e moi agradábel para todos.

Elíxense plantas que achegan unha gama variada de perfumes que fan do cacho unha harmoniosa, colorista, agradable e segura combinación sen desbotar os seu poderes curativos, preventivos e feiticeiros.

As non beneficiosas

Eu refugo, con perdón, algunhas consideradas “esenciais” aínda que se trata de plantas con claras e eficientes propiedades saudables, xa que non achegan un beneficio ao conxunto, como o fento macho, Dryopteris filix-mas, que é un eficiente antiparasitario, pero cun aroma que non engade trazas agradables ao conxunto. Tampouco me gusta incluír no meu cacho a herba luísa, Aloysia citrodora, e non porque non teña problemas dixestivos que os teño e moitos senón, neste caso, polo excesivo do seu perfume, que enmascararía e non deixaría expresarse a outros máis delicados e desexables. E aínda me agrada menos outra herba frecuente nos cachos, a mal chamada flor de San Xoán ou falsa árnica, Helichryssum foetidum, que co seu potente cheiro, non de todo agradábel, como indica o seu nome específico foetidum, e dende logo discordante con moitos dos finos aromas doutras plantas, pode estragar a nosa mestura.

As top ten

Iniciaría o meu top ten do cacho coa herba de San Xoán por excelencia, o hipérico, a milfurada, a abeloura, Hypericum perforatum, cun delicado perfume e unha cor brillante, ademais “A herba de San Xoán limpa a cara de grans”. E non falemos do seu poder para manter lonxe ao demo.

O fiúncho, Foeniculum vulgare, é tamén unha planta aromaticamente moi potente, por iso, aínda que vai enriquecer a mestura coas súas tonalidades anisadas, debe utilizarse con prudencia e poñer só un pouquiño, para que non abuse das súas compañeiras no pote.

A malva, e refírome á común, Malva sylvestris, a que atopamos polos camiños, ten un amplo espectro de propiedades curativas aínda que non un aroma especialmente apreciable, pero considero que debe formar parte do “cacho”, cando menos unhas poucas flores frescas que van mellorar o aspecto do conxunto.

herba
fiuncho
malva

O romeu, Rosmarinus officinalis, ten tamén importantes efectos benéficos sobre o corpo e a mente, e tamén purificadores, e vai deixar na auga un aroma que vai mellorar o conxunto, busquémolo con flor e a auga será aínda mellor.

A rosa silvestre, Rosa canina, ou unha cultivada, engaden o perfume delicado, suave e frutal destas flores, e embelecen a nosa auga.

A flor do chuchamel ou madreselva, Lonicera periclymenun, non é unha especie canónica pero ninguén dubida do agradable recendo das súas flores, un aroma que nos axuda a identificar a chegada da primavera que se vai manter no ar todo o verán, farán mellorar os aromas da nosa auga de San Xoan co seu compoñente melífero. Na miña casa era imprescindible engadila.

romero
rosa
madreselva

O trementelo, tamén chamado carrasquiña, Thymus caespitititus, o noso tomiño rastreiro, con aromas máis suaves e florais que os do tomiño vulgar. É unha planta moi delicada e basta con recoller só unha ramiña, sen arrincar a mata para conservala para anos vindeiros.

A néboda ou nébeda, Calamintha nepeta, posúe un cheiro con tons mentolados, agradable e intenso, que tanto mellora o sabor das castañas cocidas ou do guiso de xoubas, usarémola con prudencia pero merece a pena incluíla e non teremos problemas para conseguila.

Follas de limoeiro, Citrus x limon, que achegan o toque cítrico á mestura.

trementelo
neboda
limonero

Follas de nogueira, Juglans regia, cun profundo aroma astrinxente e de madeira nobre consolida, remata e dá profundidade e continuidades ao conxunto floral, mellor botar tamén algunha noz verde.

noceira

Poñelas en auga

Por suposto, cada quen é libre de botar outras plantas na auga que respondan aos seus gustos ou crenzas, o importante é o goce dos sentidos e a paz e a tranquilidade do espírito. Hai outras, que usan moitos,  que entran perfectamente  e que melloran as calidades da mestura, como a xesta, ou mellor o codeso, con suave aroma e brillante cor, ou o potente sabugueiro, a dedaleira colorida pero sen aroma, o trobisco, a folla de cana, vide branca, amieiro, figueira, ulmeiro ou carballo, a artemisa… e unha longa lista que poderiamos facer se visitaramos moitas casas de Galicia.

Poñemos as herbas coa auga pola noite e pola mañá lavamos a cara baixo o sol do amencer, os beneficios comezaremos a percibilos inmediatamente, a sensación de pureza o rexuvenecemento da pel e da alma, a saúde, a liberación de meigallos e envexas: “No San Xoán as bruxas fuxirán”.

Que mellor disposición para afrontar o novo ano solar?

Benito Andrade González

Benito Andrade González

Profesor de Bioloxía

Son Benito Andrade, nacín en Salcedo, moi cerca de Pontevedra, no 59.

Cando terminei o bacharelato tiña decidido estudar Filoloxía Hispánica pero no último momento matriculeime en Bioloxía, coa ilusión de poder estudar o medio mariño.

Pero non, non era ese o meu camiño, acabei dando clases de Bioloxía en varios centros de Galicia, o último o IES Valle Inclán de Pontevedra.

Pero non perdín de vista o mar, como afección, como desfrute e como compromiso, na Asociación Pola Defensa da Ría, defendendo dentro das miñas posibilidades a saúde dos ecosistemas da Ría de Pontevedra.

Tamén quixen acercarme aos mares do pasado, estudando uns bichiños ben fermosos dos mares do Xurásico de bacía portuguesa desta época, anos recollendo e estudando braquiópodos mesozoicos fixeron que lles teña un grande cariño a estes amiguiños de pedra, unha compañía que quero seguir buscando.

O tempo é unha fera destrutiva que pasa case sempre moi rápido, pasan os meses, os cursos, os anos e chegou o momento de deixar de traballar no instituto.

Somos maiores dende logo pero agora libres para poder dedicarnos ás cousas que consideramos importantes, como este blogue de maiores e para maiores feito entre amigos xubiletas.

Que pasa cos fondos Next generation

máis artigos

♥♥♥ síguenos ♥♥♥