Neblinas

As veces quero fuxir eu das miñas rutinas / dese decorado incerto de neblinas / demasiado andamiaxe para o remolque desta vida/ barniz , patena , novas cores/ agardando novos ventos , venturas flameadas/ renacidos esquexes , brotando dia a dia…

Rafa Loureiro Febreiro 2023

Rafa

Rafael Loureiro Álvarez-Builla

Médico de profesión , pintor e fotógrafo de vocación

Historia de vida

Quietude

máis artigos

♥♥♥ síguenos ♥♥♥