Ei de faser unha casa

no alto da corredoira

cunha ventana no pico

mirando para  Catoira

Dáme lume Sara polo vertedeiro

dame lume Sara que son mariñeiro

se eres mariñeiro sube para arriba

que Sara está sola  quere compañia

Bótame dúas periñas

moso que estás na pereira

bótame das milloriñas

dentro da túa monteira

Dáme lume Sara polo vertedeiro…

Eu si canto fajo ben

eu si canto fajo ben

canto coa miña gharghanta

non canto coa de ninguén

Dáme lume Sara para o vertedeiro…

Como chove miudiño

como miudiño chove

pola banda de Laiño

pola banda de Lestrove

Pilar Braga Crespo

Pilar Braga Crespo

Pilar, mestra xubilada e ocupada

Historia de vida

Dous pasos de Barcia de Mera

máis artigos

♥♥♥ síguenos ♥♥♥